Steeds meer uitzendkrachten in de bouw

29 november 2012  Geschreven door Eline David
Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

De bouwsector in België heeft jaarlijks 20.000 vacatures in te vullen. Steeds meer wordt beroep gedaan op erkende uitzendbureaus.

Steeds meer uitzendkrachten in de bouw

De bouwsector maakte in 2011 gebruik van bijna 10.000 uitzendkrachten. Dat zijn er 40% meer dan in 2010. Sinds 2002 is het aantal uitzendkrachten in de bouw is elk jaar blijven, met gemiddeld 20% per jaar.

interim bouwvakkers

Het zijn vooral de kleine bouwbedrijven die uitzendkrachten inzetten. 78% van de bedrijven met minder dan 20 werknemers doet een beroep op uitzendarbeid. Meer dan de helft van de uitzendkrachten in de bouw is jonger dan 30 jaar.

Tot 2001 was uitzendarbeid was formeel verboden voor bouwvakkers. Daarna bepaalden de sociale partners in welke gevallen en onder welke voorwaarden een bouwonderneming een beroep kan doen op uitzendkrachten. Enkel uitzendbureaus met een specifieke erkenning mogen bouwvakkers ter beschikking stellen.

Het gemiddeld aantal dagen dat een uitzendarbeider presteert, bedraagt ongeveer 50 dagen per jaar. Alhoewel dit aantal stijgt, vertegenwoordigt het slechts een fractie (1,4% in 2011) van het totaal aantal gepresteerde dagen in de bouw.

Van de 100 arbeiders die voor de eerste keer in de bouw terecht komen als uitzendkracht zijn er 44 die daarna een vaste job als arbeider binnen de sector hebben. De bouw is overigens permanent op zoek naar geschoolde arbeidskrachten. Er zijn in België elk jaar 20.000 werkaanbiedingen voor bouwvakarbeiders in te vullen. Bouwjob.be helpt bouwdbedrijven bij het invullen van hun vacatures.

Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

Reageer op dit artikel