Europees keerpunt in aanpak detachering bouwsector

18 oktober 2017  Geschreven door Vincent Costens
Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

In het Europees parlement is een akkoord bereikt over de herziening van de detacheringsrichtlijn, een richtlijn die de rechten en plichten van buitenlandse werknemers regelt. De bedoeling: oneerlijke concurrentie, onder meer in de bouw, een halt toe roepen.

Een verdubbeling

Belgische bedrijven hebben vorig jaar 662.000 keer een buitenlandse werknemer ingeschakeld via detachering, een verdubbeling in 5 jaar tijd. De bekendste voorbeelden zijn de (goedkope) Oost-Europese arbeiders, die in de bouw worden ingezet. Aangezien zij hier geen sociale lasten betalen, loopt het loonverschil met de Belgische bouwvakker op tot 14 euro per uur.

België

Ons land pakt dat probleem al deels aan, door er in de bouw voor te zorgen dat ook gedetacheerde werknemers de voordelen krijgen die voor de vaste werknemers worden voorzien, zoals kosten voor verzekering, weerverlet of een dertiende maand. Dat wil het parlement nu voor alle sectoren in heel Europa.

De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken keurde de herziening vandaag goed, mét steun van Oost-Europese parlementsleden. Werknemers die 24 maanden gedetacheerd zijn, moeten vanaf dag 1 dezelfde sociale bescherming krijgen als lokale werknemers.

Proberen om de kloof te dichten

“De herziening is broodnodig”, zegt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), “maar hiermee lossen we niet alles op. De loonkost voor de Poolse werkgever ligt nog altijd lager dan hier. Ons land heeft -onder meer via gerichte fiscale maatregelen- al zijn duit in het zakje gedaan om de kloof te dichten. Maar we verwachten van de Oost-Europeanen ook een inspanning.”

Parlementaire stemming

Volgende week komt de richtlijn op het bord van de Europese ministers van Werk. Als ook zij akkoord gaan, komt er finaal overleg tussen de Raad, de Europese Commissie - met bevoegd Commissaris Marianne Thyssen - en het Europees parlement. Eind deze maand zou het Europees Parlement hierover kunnen stemmen.

 

Bron: (Hln, 2017)

 

Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

Reageer op dit artikel