De bouwsector biedt wel degelijk een toekomst

13 oktober 2017  Geschreven door Vincent Costens
Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

1 op 3 vacatures in het bedrijfsleven is een job als ingenieur in de bouw. Het is één van de opvallende cijfers uit het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw. Er moeten dringend werknemers voor de bouwsector gevonden worden. 

Maar er zijn vooral beter opgeleide profielen nodig”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Imagoprobleem

De sector kampt met een imagoprobleem. Veel jongeren gaan ervan uit dat ze niets te zoeken hebben in de bouwsector. Er bestaat het beeld dat aannemers hun bouwarbeiders rekruteren onder buitenlanders die de zware ruwbouwjobs tegen ongunstige arbeidsvoorwaarden komen uitvoeren. En er leeft het idee dat geschoolde technici of ingenieurs elders interessanter werk kunnen vinden.

Personeelstekort

Er is ook in de bouw een sterke vergrijzing. De komende 10 jaar zullen niet minder dan 21000 werknemers met pensioen gaan. En vanuit de scholen is er voorlopig weinig instroom. Zo kwamen er vorig jaar nog geen 1000 jongeren van de schoolbanken in de bouw. Ter vergelijking, via de IBO’s (Individuele Beroepsopleiding), die de VDAB samen met de bedrijven organiseert en waar de opleiding op de werkvloer wordt georganiseerd, vonden in dezelfde periode 4000 werknemers een job in de bouw.

Boeiende sector voor iedereen

Maar de bouwsector heeft vooral behoefte aan hoger opgeleide, gespecialiseerde werknemers. Zo zijn er niet minder dan 3000 vacatures voor Bachelors en Masters. Dan gaat het vooral over calculatoren, die de kostprijs van een bouwproject berekenen, werf- en projectleiders. Daarvoor zijn doorgaans profielen nodig als bouwkundig burgerlijk of industrieel ingenieur. Op de tweede plaats komen 2500 vacatures voor gespecialiseerde technische beroepen en pas daarna 1200 vacatures voor metselaars in de ruwbouw.

Gespecialiseerd personeel nodig

“Door de nieuwe bouwtechnieken en de bijkomende doelstellingen inzake bijvoorbeeld isolatie of energiezuinig bouwen, hebben we veel meer gespecialiseerd personeel nodig”, zegt Marc Dillen. “Vroeger waren loodgieter of elektricien nog relatief eenvoudige beroepen. Hij/zij trok leidingen en verbond die met de waterleiding of de stroomvoorziening. Nu heb je bijvoorbeeld ook een grondige kennis nodig van warmtepompen om te becijferen welk voordeel je met welk systeem doet.”

Polyvalentie wordt een noodzaak

Er is ook nood aan veel meer polyvalente bouwarbeiders. En daar rekent de sector op samenwerking met het onderwijs. Marc Dillen ziet vooral heil in het duaal leren, dat nu wordt uitgerold in het secundair onderwijs, maar ook zijn nut zou kunnen opleveren in het hoger onderwijs.

Imagocampagne

Om aan de noden te kunnen beantwoorden lanceert de Vlaamse Confederatie Bouw een campagne, onder andere via de blog www.stembouw.be. Die is ook bedoeld om het imago van de sector te verbeteren. Want dat is nog een zware handicap. 

“Vaak leeft nog het idee dat bouwjobs saai zijn. Maar als je ziet dat we voortdurend op zoek gaan naar bijvoorbeeld drone piloten om beelden te maken van bouwwerven of ICT-specialisten die 3D-prints kunnen ontwerpen, dan besef je dat dit boeiende uitdagingen oplevert”, besluit Marc Dillen.

 Bron: (Vrt, 2017)

Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

Reageer op dit artikel