Arbeiders Bouw

De minimumlonen van de bouwvakarbeiders zijn afhankelijk van de graad van beroepsbekwaamheid van de arbeider. De cao onderscheidt 6 categorieën van arbeiders.

 1. Categorie I
 2. Categorie I A
 3. Categorie II
 4. Categorie II A
 5. Categorie III
 6. Categorie IV

Alleen de werkgever oordeelt de graad van beroepsbekwaamheid van ieder bij hem in dienst zijnde arbeider. De werkgever bepaalt ook het hiermee overeenstemmende loon op grond van de schaal der regelingslonen.

De lonen van de arbeiders worden elk kwartaal aangepast aan de evolutie van de index. Daarnaast kan de cao ook conventionele verhogingen vastleggen.

Actuele loonschalen:

Bedienden Bouw

De functies van de bedienden PC 218 zijn in vier klassen ingedeeld.

 1. Klasse A
  Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken.
 2. Klasse B
  Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht
 3. Klasse C
  Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen
 4. Klasse D
  Adviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

Bruto-netto calculator