Menu
Sterk in construct jobs

Diensthoofd productie en toevoer West-Vlaanderen Voltijds

De Watergroep - Regio Roeselare - Izegem

Bezoek het bedrijfsprofiel van De Watergroep

Solliciteer

De dienst productie is binnen de provinciale directie verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de productie-infrastructuur. De dienst is georganiseerd in twee cellen. 

Diensthoofd productie en toevoer West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Omschrijving

Plaats in de organisatie

De dienst productie is binnen de provinciale directie verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de productie-infrastructuur. De dienst is georganiseerd in twee cellen:

 • De cel automatisering & teletransmissie is verantwoordelijk voor het automatiseren van de productie-infrastructuur en telecontrole van productie, berging en toevoer (watertorens, hydroforen, toevoerleidingen, ...).
 • De cel exploitatie zorgt ervoor dat de productie-infrastructuur (waterproductiecentra) optimaal werkt.

Als diensthoofd productie en toevoer werk je onder de leiding van het diensthoofd technische diensten. Je werkt nauw samen met de andere diensten van de provinciale directie en met de technische afdelingen van de centrale directies, onder meer met de afdeling Watertechnologie in het kader van automatisering en kennisdeling en met de afdeling projectengineering voor de realisatie van projecten.

Als diensthoofd productie en toevoer ben je binnen de provinciale directie verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en optimaliseren van de activiteiten van de dienst productie en toevoer zodat er kwaliteitsvol water wordt geproduceerd en geleverd aan de klanten. Je geeft ook input vanuit de (exploitatie)praktijk voor het technisch beleid rond productie en toevoer. Je geeft operationeel leiding aan 9 medewerkers

Dit zijn jouw belangrijkste opdrachten

 • Je staat in voor de optimale werking van productie- en toevoerinfrastructuur inclusief berging, automatisatie en teletransmissie
 • Je plant en coördineert de uit te voeren werken aan deze infrastructuur en je begeleidt de medewerkers bij de uitvoering van hun opdrachten
 • Je voert voorbereidende studies uit en verleent advies voor de instandhouding van de bestaande en voor investering in bijkomende infrastructuur
 • Je werkt mee aan het opstellen van een budget en het bewaken van de uitgaven
 • Je neemt deel aan verschillende organisatiebrede vakwerkgroepen en je levert een inhoudelijke bijdrage aan projecten
 • Je staat tijdens de uitvoeringsfase van renovatie- en nieuwbouwprojecten in voor een goede afstemming met de projectverantwoordelijke van de centrale directie en de betrokken diensten van de provinciale directie en eventuele derden
 • Je staat tijdens de werken uitgevoerd in eigen beheer, in voor de projectopvolging qua timing, budget en kwaliteit stuurt bij waar nodig
 • Je beheert de elektrische installaties van de industriële en niet-industriële gebouwen
 • Je beheert de kathodische bescherming van de stalen toevoer- en distributieleidingen
 • Je superviseert de dienst lekdetectie
 • Je volgt algemene tendensen op en je stelt ken- en stuurgetallen op
 • Je geeft input voor de opmaak van het technisch meerjaren-investeringsprogramma van De Watergroep en voor de uitvoering ervan
 • Je coördineert, stuurt en/of ondersteunt de activiteiten inzake de exploitatie en het onderhoud van proceswater- en afvalwaterinfrastructuur, in samenspraak met de BU Riopact en/of de BU Industrie & Services

Profiel

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs, master of een ander diploma zoals vermeld in het examenreglement, bij voorkeur in de industriële wetenschappen bij voorkeur richting elektromechanica of elektronica
 • Je hebt grondige kennis van elektromechanica, elektronica en elektriciteit
 • Je hebt grondige kennis van waterbehandelingsprocessen en van gebruikte materialen en producten
 • Je hebt grondige kennis van hydraulica
 • Je hebt grondige kennis van technische-, veiligheids- en milieureglementeringen
 • Je hebt kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software inclusief industriële informatica (PLC teletransmissie)
 • Je hebt kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Je hebt kennis van projectmanagement
 • Je beschikt over onze kerncompetenties: klantgerichtheid, creativiteit, organisatiebetrokkenheid, samenwerken en voortdurend verbeteren.
 • Je kan leidinggeven met nadruk op resultaatgericht coachen en richting geven op het niveau van processen en structuren.
 • Je bent sterk in oordeelsvorming
 • Je bent communicatievaardig (schriftelijk en mondeling)
 • Je bent resultaatgericht en betrouwbaar

Bijkomende vereisten

 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvereisten (zie examenreglement)
 • Je bent bereid periodiek deel te nemen aan wachtdienst
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod

Ze bieden jou:

 • Een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie
 • Een tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling
 • Een brutomaandloon van minimum 3.425 euro. Het brutomaandloon wordt verhoogd in functie van relevante ervaring en bedraagt 3.910 euro bij 3 jaar relevante ervaring, 4.123 euro bij 6 jaar relevante ervaring en 4.336 euro bij negen jaar relevante ervaring
 • Maaltijdcheques van 8 euro en ecocheques van 1,25 euro per gewerkte dag
 • Vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon
 • Een eindejaarstoelage van 71% van het brutomaandloon
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Ruime opleidingskansen

Interesse?

Vul uiterlijk op 27 november 2016 het gestructureerd cv in dat je vindt op www.dewatergroep.be/jobs. Je kan het vereiste diploma daar opladen, ons per post bezorgen (De Watergroep, afdeling HR, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel) of via e-mail versturen naar info.personeel@dewatergroep.be.

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectieproeven.

De selectieprocedure start eind november 2016. 

 Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met :

 • Koen Depuydt, diensthoofd productie West-Vlaanderen, op het telefoonnummer 0491 99 62 95

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met

 • Nadia De Clercq op het telefoonnummer 02 238 96 40,
 • Ellen Sackx op het telefoonnummer 02 238 94 34.

Om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de verschillende groepen binnen de samenleving, willen wij talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden in dienst nemen en laten doorgroeien. Wij willen verschillen benutten en doen bijdragen tot meer creativiteit en innovatie.

Adres: Vooruitgangstraat 189 , 1030 Brussel

Telefoon: +32 2 238 96 40

De Watergroep

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Meer dan 1.470 medewerkers zijn dagelijks in de weer om via een netwerk van 32.460 kilometer leidingen water te leveren aan 175 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zo bedienen we ruim 3 miljoen klanten en honderden bedrijven.


Geïnteresseerd? Solliciteer hier!

* Verplicht veld!