Btw in de bouwsector

In de btw-wetgeving zijn er tal van uitzonderingen, zo zijn er ook voor de bouwsector uitzonderingen uitgewerkt.

Medecontractant:
Voor werken in onroerende staat tussen 2 btw-belastingplichtigeondernemingen heeft men het systeem van verlegging van heffing. Degene die factureert rekent hierbij geen btw aan op zijn factuur. Het is de ontvanger van de factuur die via zijn btw-aangifte dient aan te duiden over welk tarief het gaat.

Vermelding op de factuur:
De vermelding “Belasting te voldoen door de medecontractant, koninklijk besluit nr. 1, art. 20 " wordt vervangen door de vermelding «Btw verlegd».

Actuele btw-tarieven in de bouw:

  • 21% BTW voor NIEUWBOUW
  • 6% OF 12% BTW voor SOCIALE WONINGBOUW
  • 6% BTW voor RENOVATIE van WONINGEN (download attest)
  • 6% BTW voor AFBRAAK en HEROPBOUW (download verklaring)

Let wel: men dient telkens wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van een verlaagd tarief.

Handige Tip:

Indien u btw dient te betalen dan dient u bij de betaling telkens dezelfde gestructureerde mededeling te vermelden. De administratie heeft u daarvoor een betalingsformulier bezorgd, waarop u deze gestructureerde mededeling kunt terugvinden.

Ben je deze kwijt dan kan je via deze link snel en eenvoudig de gestructureerde code opzoeken die u moet gebruiken bij het betalen van de BTW.