De Woningbouwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de “Wet Breyne”, beschermt de kandidaat-bouwer of de kandidaat-koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning tegen de opname van onrechtmatige bedingen in de contracten en tegen het risico van insolvabiliteit van de medecontractant. Om deze bescherming te garanderen zijn de meeste bepalingen van de wet van dwingend recht, zodat er niet van afgeweken kan worden.

Welke beschermingsmaatregelen zijn er opgenomen in de Wet Breyne ?

  • Bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot niet meer bedragen dan 5% van de totale prijs;
  • De betalingsmodaliteiten zijn zeer strikt, zo is het saldo slechts opeisbaar op basis van de vordering van de uitgevoerde werken;
  • Er dient vooraf een totaalprijs vastgesteld zijn;
  • De oplevering dient verplicht in 2 fases te gebeuren: een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering die ten vroegste 1 jaar na de voorlopige oplevering kan gebeuren; 
  • De oplevering gaat gepaard met de vrijgave van de verplichte waarborgen die tot 100% kan gaan, in de praktijk wordt dit doorgaans op 5% vastgesteld. Door inhouding op de facturen of aan de hand van een bankwaarborg aangegaan door de aannemer;
  • Er geldt een tienjarige aansprakelijkheid voor verborgen en zichtbare gebreken.