Werken met buitenlandse onderaannemers in de bouw

Indien u beroep wenst te doen op een buitenlandse onderaannemer, dienen meerdere formaliteiten te worden voldaan. Zijn deze formaliteiten niet voldaan, dan riskeert u hiervoor een gepeperde rekening voorgeschoteld te krijgen.

Wij omschrijven hierbij voor u kort de belangrijkste formaliteiten die dienen te worden voldaan, voor alle werken die in loondienst worden uitgevoerd op het Belgisch grondgebied. Deze formaliteiten moeten gerespecteerd worden en hiervan kan onder geen enkele voorwaarde afgeweken worden.

1/ Detacheringsbewijs E101
Werknemers uit andere EU-lidstaten moeten hier in België in het bezit zijn van een detacheringsbewijs E101. Een aannemer dient elke dag opnieuw na te zien of alle werknemers uit andere EU-lidstaten dit formulier bijhebben. De eventuele boete bij het ontbreken van dit formulier is voor de aannemer.

2/ Geen registratie als aannemer, maar toch aangewezen
Buitenlandse onderaannemers dienen strikt genomen niet te worden geregistreerd als aannemer. Toch is het beter om met een geregistreerde onderaannemer te werken. Het ontbreken van een registratie houdt immers in dat tweemaal 15% van het factuurbedrag dient te worden ingehouden en doorgestort aan de RSZ- en BTW-diensten (elk 15%).

3/ Werfmelding
Buitenlandse onderaannemers moeten evengoed gemeld worden bij de dienst werfmeldingen van de RSZ. De eventuele boete bedraagt 5% van de factuurprijs.

4/ Kopie arbeidsvergunning
Werkgevers die werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten tewerkstellen, moeten hiervoor een arbeidsvergunning hebben. Vraag een kopie van de arbeidsvergunningen aan uw onderaannemer.

5/ Verblijfsdocumenten
Werknemers uit nieuwe EU-lidstaten moeten over de nodige verblijfsdocumenten beschikken. De werknemer dient zich te richten tot de gemeente waar hij tijdelijk verblijft om een “bijlage 22” of “immatriculatiebewijs B” te verkrijgen. Het “immatriculatiebewijs B” wordt afgeleverd indien het verblijf voorzien is voor meer dan 3 maanden.Indien de werknemer werkt zonder deze documenten, kan hij het land uitgezet worden. De kosten van repatriëring kunnen ten laste gelegd worden van de aannemer.

6/ Uitzendkantoren
De terbeschikkingstelling van personeel is voorbehouden aan uitzendkantoren. Een buitenlands uitzendbedrijf moet hier in België een erkenning hebben.In de bouwsector moet het uitzendbureau voldoen aan de strenge voorwaarden van het paritair comité. Vraag dus naar het erkenningsnummer.

7/ Belgisch arbeidsregelement
De buitenlandse onderaannemer moet in België aan de Belgische arbeidsreglementering voldoen. Vraag de buitenlandse onderaannemer om een exemplaar van zijn Belgisch arbeidsreglement. Heeft hij dit niet, dan weet u dat de Belgische arbeidsreglementering niet wordt gevolgd.

8/ Veiligheidsregels
De buitenlandse onderaannemer moet een aantal elementaire veiligheidsregels naleven. Bij een eventueel arbeidsongeval kan u als hoofdaannemer mede-verantwoordelijk gesteld worden.

Dit zijn kort omschreven de belangrijkste formaliteiten die u in acht moet nemen als u beroep doet op buitenlandse onderaannemers. Het naleven van deze formaliteiten kan u heel wat ellende besparen.