Weerverletzegels Bouw

In de bouwsector is men zeer afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, er dient immers heel wat arbeid buiten gepresteerd te worden. Als we er de statistieken van het KMI er bijnemen dan stellen we vast dat er gemiddeld 200 regendagen zijn per jaar.  Naast hevige regen kan ook sneeuw of hagel het werk op de werf onmogelijk maken.

Het is natuurlijk niet evident om op voorhand te voorspellen of er al dan niet gepresteerd zal kunnen worden.  Veelal is het zo dat werknemers wel al op de werf aanwezig zijn, maar dat men ter plaatse dient vast te stellen dat men niet kan starten met de werken of dat men het werk niet kan verder zetten door de barre weersomstandigheden.

Om aan dergelijke situaties tegemoet te komen heeft men het systeem van weerverlet ingevoerd. De arbeiders kunnen er namelijk zelf niet aan doen dat het weer het niet toelaat om te presteren.

De werkgever zal hierbij slechts de helft van het loon betalen, de andere helft wordt geacht gecompenseerd te worden met weerverletzegels.

De bouwbedrijven betalen hiervoor een bijdrage ten bedrage van twee procent van het brutoloon aan de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidstelsels.) De weerverletzegels worden tevens zoals de getrouwheidszegels uitbetaald door het FVB.