Verhoogde Btw-vrijstelling kleine

ondernemingen niet voor bouwsector

Bij de invoering van deze vrijstellingsregeling heeft de Confederatie Bouw bekomen dat bouwondernemingen geen mogelijkheid hebben om voor het vrijstellingsregime te opteren omwille van concurrentievervalsing.

Aannemers die een activiteit in bijberoep uitoefenen zouden immers werken kunnen uitvoeren zonder btw en dus tegen een lagere prijs kunnen werken dan bedrijven die wel btw moeten aanrekenen.

Vanuit de beleidscel van de Minister van Financiën is ons bevestigd dat ook in de toekomst niet voor de vrijstellingsregeling zal kunnen gekozen worden voor werken in onroerende staat. (KS)