RSZ-schulden aannemer?

Hoe weet u of uw onderaannemers al dan niet schulden hebben? Zijn ze niet in orde met de RSZ, dan is dat meestal een teken aan de wand en is voorzichtigheid meer dan geboden. Want u wil uw afspraken nakomen en met een onderneming op de rand van het bankroet doet u liever geen zaken.

Nagaan of een bouwonderneming schulden heeft bij de RSZ:
gebruik de handige tool op de website van de RSZ. 

U kunt hiermee de informatie van het attest 30 bis opvragen en zo te weten komen of er een inhoudingsplicht van kracht is. Een opdrachtgever die werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, is verplicht 35% van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

U kunt de (onder)aannemer terugvinden via zijn RSZ-inschrijvingsnummer of misschien nog gemakkelijker: het ondernemingsnummer (BTW-nummer). Krijgt u de boodschap "geen gegevens 30bis beschikbaar" dan behoort de onderneming niet tot de doelgroep. In het ander geval krijgt u wel te zien of u 35% van het factuurbedrag direct moet doorstorten.

Consultuur 30bis van een aannemer in kader van inhoudingsplicht.