Promotievergoeding Bouw

De bouwsector bied de bouwvakkers die minimaal 5 jaar actief zijn in de sector een financieel duwtje in de rug in de vorm van een promotievergoeding. Het zijn immers de bouwvaklui die in weer en wind zwoegen om ervoor zorgen dat anderen een dak boven hun hoofd hebben en in deze context wil men ook de bouwvaklui de mogelijkheid bieden om ook zichzelf te voorzien van de nodige middelen.

Wanneer men als bouwvakker een hypothecaire lening aangaat om een huis te kopen of te verbouwen ontvangt men gedurende de ganse looptijd van zijn lening financiële steun van het Fvb.  Het bedrag hangt hierbij af van het bedrag die men geleend heeft en de looptijd van de lening.