Vlaamse bouwsector blijft lijden onder buitenlandse (goedkope) concurrentie

10 januari 2017  Geschreven door Vincent Costens
Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

De Vlaamse bouwsector blijft verliezen door de grote buitenlandse (goedkopere) concurrentie, waardoor het moeilijker uit haar dal geraakt. Het vertrouwen bij de Vlaamse kmo’s en zelfstandigen blijft dus klein.

De bouwbarometer

Vorig jaar eindigde de Vlaamse bouwbarometer op een gem. van 98,2, lichtjes beter dan de 4 voorgaande jaren. Echter blijft dit gemiddelde onder de normale grens van 100. Over deze cijfers houden ‘believers’ en ‘criticasters’ elkaar in evenwicht. Maar de grote schuldige blijft de harde concurrentie van goedkope buitenlanders…

De bouwbarometer is een instrument van sectorfederatie Bouwunie, dat gebruikt wordt om het vertrouwen te meten van de Vlaamse kmo’s en zelfstandigen in de bouwsector. Het afgelopen jaar heeft deze bouwbarometer amper bewogen en dus ook niet in de positieve zin…

Eind 2015 stond deze nog op 99 (juist onder het gem. van 100) en een jaar later nog maar op 98,4. De laatste keer dat de bouwsector de gezonde grens van 100 heeft bereikt is al geleden van 2011. Nog langer geleden, wanneer de bouwbarometer op minstens 100 lag, dateert van 2008.

De grote schuldige

De bouwsector blijft dus nog steeds het slachtoffer van hevige concurrentie van veel goedkopere buitenlanders. Anderzijds zijn er natuurlijk ook positieve zaken te melden. Namelijk dat het werkvolume bij de Vlaamse bouwbedrijven gestegen is, een derde van de bedrijven hebben nu meer werk dan vorig kwartaal en 22% hiervan verwacht de volgende maanden een continue stijging.

Verder is men wel pessimistisch opgesteld i.v.m. de lagere prijzen. 28% zegt dat de prijzen zijn gedaald, 28% verwacht de komende maanden een verder daling terwijl amper 11% aan een verbetering van de marges denkt. Volgens Bouwunie werkt slechts een kleine helft van de bouwbedrijven met winstgevende marges, 2 % daarentegen werkt met verlies.

Optimistisch voor 2017

De bouwsector kreunt echter nog steeds onder een dalende werkgelegenheid. 16% verwacht met minder personeel te moeten werken. Al moet deze vaststelling met een korreltje zout genomen worden aangezien 12% van de bedrijven verwacht om nieuw personeel aan te nemen, er een toename is van jobaanbiedingen in de rest van de economie en het feit dat het personeelsbestand minder sterk afneemt als de voorbije jaren. Er heerst dus wat optimisme voor 2017!

Informeer jouw vrienden of collega's van dit artikel:

Reageer op dit artikel