Loonschaal geldig van 1 januari tot 31 maart

2013

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

1. Basisbarema

basisbaremaloonschaalarbeiderstot31032013.JPG

 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen

 

wijzigingloonschalenarbeidersvanaf01012013.JPG

 

2. Loonbijslagen

 

loonbijslagenarbeidersvanaf01012013.JPG