Loonschaal geldig van 1 april tot 30 juni 2013

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

1. Basisbarema

basisbaremaloonschaalarbeiders010413tot300613.JPG

 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen

 

wijzigingloonschalenvanaf010413.JPG

 

2. Loonbijslagen

 

loonbijslagen-vanaf-01-04-13.JPG