Kinderopvangvergoeding tijdens opleiding

 In het geval u een door de VDAB erkende opleiding volgt, dan worden je kosten voor voltijdse kinderopvang tijdens je opleiding terugbetaald tot je kinderen oud genoeg zijn om naar school te gaan. In het geval uw kinderen al in het kleuter- of basisonderwijs zitten, dan kun je tevens tijdens de looptijd van je opleiding een vergoeding ontvangen voor buitenschoolse kinderopvang. Deze kosten dien je te bewijzen aan de hand van een kostennota.