Ik wil werken in de bouw

… en gelijk heb je!

Er zijn weinig sectoren die zo'n veelheid aan beroepen een uitdagingen bieden als de bouwsector. Veel mensen voelen zich dan ook om verschillende redenen aangetrokken tot de bouwsector: het plezier van iets te creëren, het buiten werken, het vakmanschap, het voortdurend zoeken naar praktische oplossingen, het samenwerken …

ik wil werken in de bouwsector

Verkeerd beeld van de bouwsector

Vaak gaat men uit van het vooroordeel dat wie met z'n handen werkt, niet zo slim is. Natuurlijk is dit niet waar en moeten vakmensen gewaardeerd worden om hun kunnen en kennen. Bijna alle beroepen in de bouwsector vereisen een hoge graad van technisch inzicht. Een vakman die alleen kan uitvoeren wat hem gezegd wordt, is geen vakman. En de realiteit van werken in de bouw — waar plannen voortdurend wijzigen — vraagt om competente en oplossingsgerichte beroepsmensen.

"Ik wil werken, maar ik heb geen diploma."

De VDAB en de Vlaamse Confederatie Bouw ondertekenden eind mei 2012 een overeenkomst om de opleiding van werkzoekenden in de bedrijven zelf extra te promoten. Dat resulteerde in de Individuele Beroepsopleiding (IBO), een instrument om werkzoekenden op te leiden en aan het werk te helpen in de sector. De VDAB wil tegen 2014 voor alle sectoren samen 17.000 IBO-overeenkomsten per jaar realiseren. Verder kan je ook eens te rade gaan bij de Syntra in de buurt. Syntra biedt praktijkgerichte opleidingen.

"Ik wil werken en voortdurend bijleren."

Ook dan zit je in de bouwsector goed, want de bouwsector is in voortdurende ontwikkeling. Ingenieurs proberen nieuwe materialen uit. Duurzaamheid en ecologie zijn steeds belangrijker bij het bouwen. En er wordt voortdurend gestreefd naar goedkopere en efficiëntere bouwwijzes.

"Ik wil werken in de bouwsector, maar ben bang voor jobverlies."

De bouwsector lijkt weinig te lijden te hebben onder de crisis. Het aantal vacatures in de bouwsector blijft stabiel, meer nog, het aantal gaat nog in stijgende lijn. Dat komt onder meer omdat het gros van de actieve bedrijven uit kleinere kmo's bestaat. Denk ook aan de vergrijzing onder de arbeiders, waardoor je niet hoeft te vrezen voor jobverlies. De bouwsector tekent nog steeds voor een groot aantal knelpuntberoepen.

 

Overtuigd van je keuze voor de bouwsector?
Zoek dan nu de meest geschikte job in de bouwsector.