Handlanger bouw

Jobinhoud handlanger bouw

Omschrijving

 • Helpen van vaklui in de bouwsector bij de uitvoering van hun taken (o.m. metselaar, bekister of ijzervlechter)
 • Inplannen van de werkzaamheden.
 • Materiaal- en materieelbeheer.
 • Installeren van vaste en rollende steigers of stellingen.
 • Meewerken aan de inrichting van de bouwplaats: afbakenen, bepalen hootepeil.
 • Grondwerken en funderingen op staal uitvoeren
 • Uitvoeren van het sloopwerk.
 • Voorbereidingen treffen voor het metselwerk.
 • Plaatsen van geprefabriceerde elementen.
 • Graven van sleuven voor rioleringen.

Taken

 • Toepassen van de basistechnieken binnen de ruwbouw: metselen, bekisten, ijzervlechten en betonneren.
 • Onderhoud van materieel en gereedschap.
 • Bouwconstructies oprichten of herstellen.
 • Bevoorraden van de bouwwerf.
 • Naleven van de veiligheidsregels.

Werkomgeving

 • In ploeg
 • Open lucht
 • Maken van veel verplaatsingen naar werven
 • Regelmatige werkuren
 • Dragen van veiligheidsuitrusting

Opleiding

 • Doorgaans is geen opleiding vereist.
 • Kennis in en belangstlling voor de bouwector.
 • Door bijkomende opleidingen bekwaamheid en door ervaring kan je doorgroeien in de bouw.