Loonschaal arbeiders Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124)

Graad van beroepsbekwaamheid van de

arbeiders die zekere taken of functies eigen aan

het werk van stortklaar beton uitvoeren

De taken en functies van de arbeiders die zich bezighouden met de bereiding of het vervoer van stortklaar beton en met het onderhoud worden beloond aan het niveau dat tegenover hun kwalificatie staat:

a) arbeiders die zich bezighouden met de bereiding en/of vervoer van stortklaar beton:

‐ categorie I: werklui belast met het schoonmaken van binnenplaatsen, lokalen, eetzalen, sanitair, transportbanden en garages;

‐ categorie II: laders, lossers;

‐ categorie III: hulp bij de productie, hulp bij de pomp, hulplaborant;

‐ categorie IV min 0,025 €: chauffeur mixervrachtwagen, pompbedienaar, indien minder dan 2 jaar ervaring in de functie;

‐ categorie IV: chauffeur mixervrachtwagen, pompbedienaar, indien 2 jaar ervaring in de functie;

‐ categorie IV: chauffeur bulldozer, kraanmachinist, doseerder, dispatcher, geschoolde laborant met een erkend certificaat in de basiskennis in de betontechnologie;

‐ leidinggevend personeel: zie meestergasten.

b) arbeiders voor het onderhoud:

‐ minstens categorie III (te bepalen door de onderneming naargelang de bekwaamheid): beginnend mecanicien, invetter;

‐ categorie IV: mecanicien, algemeen mecanicien;

‐ minstens categorie IV (te bepalen door de onderneming naargelang de bekwaamheid): bivalent mecanicien, mecanicien elektricien, mecanicien dieselist;

‐ leidinggevend personeel: zie meestergasten.

c) schippermotoristen: categorie IV (cf. aanvullende overeenkomst baggerwerken).