Getrouwheidszegels Bouw

De bouwvakarbeiders worden beloond voor hun engagement in de bouwsector. Het harde werk wordt immers erg gewaardeerd en dit verdient een extra financiële stimulans om in de bouwsector te blijven werken.

Hiervoor heeft men het systeem van getrouwheidszegels geïntroduceerd. Dit is een solidairsysteem binnen de bouwsector waarbij de werkgevers een bijdrage betalen aan de PDOK. ( Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidstelsels.) die instaat voor de inning van de bijdragen.

Op het einde van het jaar krijgen de bouwvakarbieders een zegelkaart ten bedrage van 9% van het brutoloon.  Dit wordt uitbetaald door het Fonds Voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf, kortweg FVB.

In het geval bouwvakarbeiders door ziekte of ongeval niet in de mogelijkheid waren om te werken, dan voorziet de bouwsector tevens een beloning voor deze trouwe werknemers in deze uitzonderlijke omstandigheden.

In het geval de werkgever door financiële problemen of faïllissement zijn bijdragen niet of niet volledig heeft kunnen betalen, dan bezorgt het FVB de arbeiders alsnog een zogenaamde geschillenkaart, met daarop de zegels waar hij recht op heeft.