Loonschaal arbeiders Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124)

Categorie IV

Tot de categorie IV behoren de arbeiders wier beroepsbekwaamheid kennelijk hoger ligt dan die van de arbeiders van categorie III. Hun aantal ten opzichte van het totaal der arbeiders kan variëren naargelang van de beschouwde beroepen, onder meer:

a) in de ruwbouwondernemingen kan het aantal arbeiders van de categorie IV de verhouding van één op vijf tewerkgestelde arbeiders overtreffen, ongeacht de beroepsbekwaamheid van deze laatsten. De arbeiders die de onderstaande machines besturen, dienen evenwel, wanneer deze machines een vermogen ontwikkelen van minstens 50 PK, het loon van de arbeider van categorie IV te krijgen, als zij minstens twee jaar praktijk hebben (de praktijkperiode wordt tot één jaar teruggebracht voor arbeiders die in centra voor bestuurders van machines van burgerlijke bouwkunde erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, met succes vakcursussen of cursussen voor versneldeberoepsopleiding hebben gevolgd):

‐ asfaltgietmachines met doseerinrichting en silo's;

‐ drukwalsen op ballast banden, motorisch aangedreven of gesleept;

‐ dieseldumpers;

‐ emmergraafmachines op rupsbanden, diesel of elektrisch;

‐ portaalkranen;

‐ torenkranen met een minimumcapaciteit van 50 ton/m;

‐ wegenschaafmachines voor koolwaterstofverhardingen;

‐ dieselmotorscrapers met 2 of 3 assen, zelfladers, diesel of elektrisch;

‐ nivelleermachines met dieselmotor;

‐ lepelexcavatoren, grijpers of draglines, op rupsbanden, elektrisch, diesel of dieselelektrisch;

‐ lepelexcavatoren, grijpers of draglines op vrachtwagen gemonteerd;

‐ hydraulische bediende lepelexcavatoren en graafmachines, op rupsbanden of op vrachtwagen gemonteerd;

‐ grondverplaatsers en dieselladers, op rupsbanden of luchtbanden;

‐ duwtractoren op luchtbanden;

‐ dieselwalsrollen (type "driewieler" of "tandem") met gladde loopvlakken, motorisch aangedreven trilwalsen met gladde loopvlakken;

‐ trekkers op rupsbanden uitgerust met hydraulisch bediende angledozer of bulldozer, diesel, met handbediende of automatische overbrenging;

‐ trilafwerkmachines met effenaar voor betonwegen;

‐ trilafwerkmachines voor koolwaterstofverhardingen, met of zonder toevoerband, met of zonder

laadtrechter;

‐ trilafwerkmachines voor cementbetonwegen.

Worden eveneens beschouwd als arbeiders van de categorie IV:

‐ polyvalente arbeiders;

‐ ovenmetsers;

‐ de bestuurders van kranen op luchtbanden waarvan de luchtbanden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken op de bouwplaats;

‐ de werkhuismecaniciens werkzaam in het werkhuis of die herstellingen uitvoeren op de bouwplaats;

‐ de mecaniciens die voertuigen kunnen onderhouden en herstellen, de lassers, de elektriciens die tewerkgesteld zijn in de reparatie‐ en onderhoudswerkplaatsen van de ondernemingen evenals de elektriciens‐installateurs die tewerkgesteld worden door de ruwbouwondernemingen die meewerken aan de inrichting en het onderhoud van bouwplaatsen, voorzover zij voldoen aan de voor categorie III en IV gestelde voorwaarden;

‐ de bedienaars van teersproeimachines op vrachtwagen voor bestrijking.

b) in de dakbedekkingsondernemingen kan het aantal arbeiders van de categorie IV de verhouding van één op drie tewerkgestelde arbeiders overtreffen, ongeacht de beroepsbekwaamheid van deze laatsten;

c) in de ondernemingen voor het plaatsen van sanitaire installaties, gasverwarmingsinstallaties, de ondernemingen van lood‐ en zinkbewerking, kan het aantal arbeiders van de categorie IV, de verhouding van één op vier tewerkgestelde arbeiders overschrijden, ongeacht de beroepsbekwaamheid van deze laatsten;

d) in de tegelzettersondernemingen, al de zogenaamde "tegelplaatsers‐plaatsers van gleiswerk";

e) in de ondernemingen voor het plaatsen van centrale verwarmingsinstallaties, nijverheidsventilatie en ‐leidingen: al de monteerders‐lassers;

f) in de ondernemingen voor stukadoors‐, cement‐ en voegwerk en in die waar ornemanisten en stafwerkers tewerkgesteld zijn: de geschoolde arbeiders "stukadoorsafschrijvers van lijstwerk" en "similistukadoors" genaamd.

Onder "afschrijver van lijstwerk" wordt verstaan de arbeider die de nodige bekwaamheid bezit om zelf het lijstwerk af te schrijven en uit te voeren en hiertoe al het nodige te doen.

g) in de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen: de arbeiders die zelfstandig de werkplaats kunnen klaarmaken.