Loonschaal arbeiders Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124)

Categorie III

Tot de categorie III behoren de arbeiders die hun vak grondig kennen, welke kennis slechts verworven wordt dankzij een ernstige leertijd in de werkplaats, op de bouwplaats of in een vakschool, en dit vak sedert ten minste drie jaar met een normale vaardigheid en een normaal rendement uitoefenen.

Dit driejarig tijdvak kan naar het oordeel van de werkgever worden verminderd:

‐ voor de arbeiders die in het bezit zijn van een einddiploma, uitgereikt door een vakschool;

‐ voor de afbrekers en verwijderaars van asbest of van asbesthoudende materialen. Voor zover aan bovenvermelde eisen is voldaan, worden onder meer volgende taken en beroepen door arbeiders van de categorie III uitgeoefend:

‐ Algemene bouwwerken: asfaltwerkers; asfalthakkers en asfalt‐profielmeters van koolwaterstofbeton; bestuurders van mixer‐wagen; bestuurders van een voertuig met grindzuiger; betonpolijsters‐specialisten; betonwerkerspecialisten; bevloerders; bouwslopers‐specialisten; bestuurders van stamp‐ en trilmachines voor wegenwerken; bouwbeeldhouwers; behangers; cementeerders; gidsen van de bedienaar van grondwerkmachines; gipsvormers en kartonneerders; glazenmakers voor gewoon of kunstglas en spiegelplaatsers; heiers; ijzervlechters; kasseiers; lei‐ of pannendekkers; leggers‐nivelleerders van waterleidingen; loodgieters‐zinkbewerkers; marmerhouwers, marmermoeleerders en ‐plaatsers; metselaars; mijnleggers; mijnontstekers; monteerders van verluchtingsinstallaties; monteerders van thermische isolatie; mozaïekbewerkers; nivelleerdersspoorleggers; nivelleerders en leggers van kantstenen voor wegenwerken; paklaagzetters; parketleggers; plafonneerders; putgravers‐beschoeiers; rioolkolkleggers‐nivelleerders; rioolleggers‐nivelleerders; rolluikmakers; smeden; schrijnwerkers; steigermakers; schilders; steenhouwers van witte of blauwe steen; tegelleggers; timmerlieden; timmerlieden‐bekisters; timmerlieden voor galerijen; trapmakers; voegers; wittesteenzagers; zelfstandig werkende zager‐bereider van stenen volgens plan.

‐ Werken in samengeperste lucht: sasmeester (voor het versassen van personeel); aangestelden voor de erektor; ringplaatsers; duikers.

‐ Allerlei: boorders (putten); kraanmannen; machinisten van mechanische werktuigen; machinisten van locomotieven; mecaniciens voor het onderhoud; monteerders van pylonen; peilers; plaatsers van bliksemafleiders.

De bestuurders van motorvoertuigen met een nuttig draagvermogen van 18 ton en meer worden gelijkgesteld met arbeiders van de categorie III. De bestuurders van de andere vrachtwagens worden eveneens gelijkgesteld met arbeiders van de categorie III als zij ten minste 3 jaar ervaring hebben.