Loonschaal arbeiders Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124)

Categorie II A

Tot de categorie II A behoren de arbeiders bedoeld onder categorie II die naar het oordeel van de werkgever blijk geven van een meer dan gemiddelde bekwaamheid.

In de ondernemingen van marmerbewerking en in de ondernemingen waar witte en blauwe steen wordt gehouwen, worden de arbeiders zoals bedoeld onder categorie II beschouwd als arbeiders van de categorie II A.

De chauffeurs van bedrijfsvoertuigen met een laadvermogen van minder dan 18 ton worden beschouwd als arbeiders van de categorie II A.