Loonschaal arbeiders Paritair Comité voor het bouwbedrijf PC 124 

Categorie II

Tot de categorie II behoren de arbeiders die niet volledig vertrouwd zijn met één van de beroepen opgesomd onder de categorieën III en IV.

Behoren verder tot deze categorie: de arbeiders die bij de uitvoering van hun gewoon werk enige vaardigheid aan de dag leggen. Onder meer worden volgende taken door de arbeiders van categorie II uitgeoefend:

‐ Algemene bouwwerken: aanstampers van kasseiwerken; bestuurders van betonmengmachines; dekapeerders met zandstraal; gasfitters; gewone betonwerkers; gewone polijsters van beton; grondwerkers; helpermetselaars; helpers‐mijnleggers; helpers‐ovenmetsers; helpers‐plafonneerders; marmerpolijsters; nivelleerders‐voorbereiders der bekisting (wegenwerken); slopers; spoorleggers; teerders; voegleggers bij stampmachines (wegenwerken); voorbereiders van gegoten asfalt.

‐ Werken in samengeperste lucht: boutenklinkers; cementspuiters; loodmateerders.

‐ Afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen: arbeiders die specifieke beschermingsmiddelen gebruiken en die blootgesteld zijn aan het asbestrisico.

‐ Allerlei: bedieners van eenvoudige hijstoestellen; stokers van vaste of beweegbare stoommachines; voerlui.