Loonschaal arbeiders Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124)

Categorie I A

Tot de categorie I A behoren de arbeiders:

‐ bedoeld onder categorie I die naar het oordeel van de werkgever blijk geven van een meer dan gemiddelde bekwaamheid;

‐ die hun beroepsloopbaan beginnen en die een bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald. Na 6 maanden bedraagt hun loon minimaal dat van categorie II.