Btw

De belastingen over de toegevoegde waarde, kortweg BTW genaamd: is een belasting die erop gericht is de eindverbruiker te belasten.

Er zijn in België 4 btw-tarieven waar tegen de eindverbruiker belast wordt: 0% - 6% - 12% - 21%

De tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit en zijn nu als volgt:

  • 0 % dagbladen en bepaalde weekbladen;

  • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter

  • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn.
  • 21 % alle goederen en diensten welke onderworpen zijn aan de btw en die niet elders zijn opgesomd.