Btw belastingplichtige

Een Btw belastingplichtige is een natuurlijk of rechtspersoon die er toe gehouden is periodieke btw-aangiftes in te dienen. Vanaf het moment dat je op geregelde en zelfstandige wijze een economische activiteit uitoefent die opgenomen is in het wetboek van inkomstenbelasting ben je volgens de fiscus een belastingplichtige.

Kleine onderneming:
Het is wel zo dat de fiscus ook een legaal kader heeft willen scheppen voor degenen die een zeer geringe economische activiteit uitoefenen. Om hen niet op te zadelen met allerlei administratieve verplichtingen, heeft men deze onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de btw-verplichtingen.

Om vrijgesteld te kunnen worden van de btw-verplichtingen mag uw jaarlijkse omzet niet meer bedragen dan 15.000 EUR.  Deze belastingplichtigen mogen geen btw aanrekenen aan hun klanten, maar mogen ook geen btw in aftrek brengen. Ze zijn dus niet btw-belastingplichtig.

Let wel: Als bouwondernemingen zelf, zul je niet kunnen opteren om voor deze verhoogde btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen te kiezen ! (Lees er hier meer over.)

Hier mag het principe van de verlegging van btw dus niet toegepast worden ! Anders loopt u als leverancier het risico de btw zelf te mogen voldoen inclusief boetes en intresten.

Belastingplichtigen zonder recht op aftrek:
Bepaalde activiteiten vallen buiten het toepassingsgebied van de btw. Deze activiteiten zijn opgenomen in artikel 44 van het Wetboek, belastingplichtigen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de activiteiten van geneesheren, scholen en dergelijke.

Ook hier mag het principe van de verlegging van de btw niet toegepast worden !

Tip:
In de praktijk wordt door een niet btw-plichtige klant soms wel eens geprobeerd, om toch een factuur te bekomen met verlegging van heffing om op die manier de btw niet te hoeven betalen, dus hier dient u zeker en vast aandachtig voor te zijn. U loopt immers het risico om het btw-bedrag verhoogd met boetes en intresten uit eigen zak te dienen betalen.