De Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden

Op basis van de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden moeten de buitenlandse ondernemingen ondermeer volgende regels naleven en toepassen:

• Maximale arbeidstijd en minimale rusttijden;

• Minimum aantal betaalde vakantiedagen;

• Minimumlonen;

• Feestdagen;

• Welzijnsreglementering;

• Tijdelijk werk (o.a. terbeschikkingstelling) en uitzendarbeid;

• de cao's die algemeen verbindend werden verklaard bij koninklijk besluit en gesloten werden in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (nr. 124) of in het ANPCB (nr. 218).