Bekister - ijzervlechter

Beroepenfilm 

Jobinhoud bekister - ijzervlechter

Omschrijving

 • Betonconstructies in gebouwen vormgeven.
 • Lezen van plannen en werktekeningen.
 • Mallen maken met houten planken en panelen (wordt bekisting genoemd in de bouwsector)
 • Moteren en samenvoegen van de bekisting.
 • Beton storten in de bekisting.
 • Verwijderen van de bekisting wanneer het beton is uitgehard.
 • Beton verstevigen met ijzeren vlechtwerk of wapening en knip, buig en verbind je metalen staven.
 • Geprefabriceerde metalen bekistingelementen monteren voor grote betonconstructies.

Taken

 • Bouwkundige plannen lezen
 • Betonwapening plaatsen volgens plan
 • Geprefabriceerde bekistingspanelen moteren en demonteren
 • Storten van beton in de bekisting.
 • Ladders en stellingen monteren, demonteren en correct gebruiken

Werkomgeving

 • Meestal buiten op grote werven
 • Ploegverband
 • Regelmatige werkuren, kunnen variëren naargelang weersomstandigheden en opdrachten.
 • Op verplaatsing, soms ver.
 • Productiehal voor vervaardigen van wapening en prefab elementen in beton. 

Opleiding

 • Diploma derde graad technisch of beroepssecundair onderwijs.
 • Certificaat via deeltijds leren en werken.
 • Certificaat via een specifieke beroepsopleiding van VDAB.