De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Meer dan 1.470 medewerkers zijn dagelijks in de weer om via een netwerk van 32.460 kilometer leidingen water te leveren aan 175 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zo bedienen ze ruim 3 miljoen klanten en honderden bedrijven.

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat producten en diensten aanbiedt in degehele waterketen. Hun historische missie - met name het leveren van kwaliteitsvol drinkwater aan een aanvaardbare prijs - blijft onverkort gelden. Daarnaast zorgen ze via een duurzame kringloopbenadering voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater.

De Watergroep: een integraal waterketenbedrijf

De Watergroep heeft meer dan 100 jaar ervaring en technologische kennis in de watersector. Die troeven wenden ze aan bij de uitwerking van een breed gamma aan diensten voor overheden en bedrijven. In samenwerking met gespecialiseerde partners werken ze voor grote bedrijven projecten op maat uit. Die kunnen te maken hebben met de levering van specifieke waterkwaliteiten, het intern beheersen van de waterstromen, het hergebruik van afvalwater of proceswater, of het bouwen en exploiteren van specifieke waterbehandelingsinstallaties. Vaak nemen deze projecten de vorm aan van DBFO-projecten (Design, Build, Finance and Operate).