EIffage Benelux is een bedrijf dat haar klanten uit de private en publieke sector een ruim assortiment aan vaardigheden aanbiedt, die ervoor zorgen dat grote projecten in de bouw- en burgerlijke bouwkunde sector kunnen worden gerealiseerd.

De onderneming telt een 12-tal ondernemingen en volgt de meest verscheidene projecten op van ontwerp tot oplevering.Overige specialisaties bestaan uit renovaties en restauraties van gebouwen, projectontwikkeling en realisatie, waterbouwkundige werken, milieuactiviteiten en funderingswerken.Eiffage Benelux stelt 2.000 werknemers te werk, waaronder 650 bedienden en 1.350 arbeiders.

Waarom werken voor Eiffage Benelux?

Opleiding

Opleiding is één van de hoekstenen van onze organisatie en onze visie. - Philippe Brulard, RHD van Eiffage Benelux“Door mensen de mogelijkheid te bieden zich persoonlijk en op werkvlak te ontwikkelen, boeken wij samen vooruitgang.” We besteden er dan ook eerder door overtuiging dan door verplichting heel wat energie en middelen aan.

Naast de opleidingen inzake techniek en veiligheid op onze werven die de basis vormen van ons beroep, hechten we ook veel belang aan de ontwikkeling van onze medewerkers op het vlak van management, communicatie, het beheer van de prioriteiten, … 

Loopbaanevolutie

Het loopbaanbeheer van onze medewerkers is een kernpunt van onze strategie. We schenken heel wat aandacht aan hun evolutie en dit is ook een bewijs van de doeltreffendheid en duurzaamheid van onze onderneming.

Om dit te bereiken, hebben we stap voor stap een regeling en specifieke procedures geïmplementeerd, evenals evaluatietools, meetinstrumenten en actieplannen

Mobiliteit

Een ander facet van ons loopbaanbeheer bevindt zich in onze mobiliteitspolitiek. We verbinden ons er steeds toe overplaatsingsaanvragen te overwegen of ze nu kaderen binnen een promotie, geografische mobiliteit of een functiewijziging … Een juist evenwicht vinden tussen de behoeften van onze dochterondernemingen en de ambities van onze medewerkers is belangrijk. Bovendien opent de aanwezigheid van de Groep buiten de Benelux de weg naar transnationale opportuniteiten.

 

Onze vacatures op Bouwjobs