De kernactiviteit van Franki Construct is de realisatie van grote burgerlijke bouwkunde projecten, zowel voor wegen (bruggen, tunnels), spoorwegbeddingen, spoorbruggen, uitbreiding van het spoorwegennet - als voor waterwegen (kademuren, sluizen). De grote PPS-projecten die Franki Construct uitvoert of waarvoor het de onderhoudswerken nog doet, zoals het “Brabo 1” project of  de autosnelweg A11 Brugge-Knokke dat opgestart is in maart 2014 behelzen in hoofdzaak werken van burgerlijke bouwkunde. Maar ook de toepassing van glijbekisting - voor ondermeer silo’s, koeltorens of bunkergebouwen - in grote industriële projecten behoren tot het domein van de burgerlijke bouwkunde.