BedrijfsOpleidingsPlan - BOP

In het geval uw onderneming opleidingen wenst te organiseren dan dient u een BedrijfsOpleidingsplan kortweg BOP op te stellen.

Waarom een BedrijfsOpleidingsPlan ?

U dient er als bouwonderneming niet alleen voor te zorgen dat het opleidingsniveau van uw medewerkers voldoende is, maar dat dit ook voldoende blijft. U kunt dit dus best strategisch laten vertalen in een bedrijfsopleidingsplan (BOP)

Door een BedrijfsOpleidingsPlan op te stellen stippelt u een langetermijnvisie uit, die rekening houdt met de toekomstige opleidingsnoden en het aanwervingsbeleid van uw onderneming.

Wat komt er allemaal in het BedrijfsOpleidingsPlan ?

  • geplande aanwervingen in uw bedrijf;
  • gewenste opleidingen;
  • al gemaakte opleidingsafspraken met een opleidingscentrum;
  • administratieve gegevens en handtekening ter goedkeuring.

Hoe moet ik een BedrijfsOpleidinsgPlan opstellen ?

U vult het onderstaande Bop-Sjabloon in en bezorgt die aan uw fvb-regio: