3 Essentiële zaken over het 'Bewijs van goed gedrag en zeden'

rechtbank.jpg

"Is het toegelaten om tijdens een sollicitatieprocedure een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) te vragen? Wanneer mag het wel, wanneer niet?" Wij gaan hier alvast dieper op in wat de richtlijnen hieromtrend zijn.

1. Wat ?

Een bewijs van goed gedrag en zeden is een officieel document dat de strafrechtelijke veroordelingen vermeldt die een persoon heeft opgelopen. Het wordt ook wel uittreksel uit het strafregister genoemd. Het gaat enkel om veroordelingen door de strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen in het kader van o.a. verkeersinbreuken, een huurgeschil, faillissement. U kan het document doorgaans bekomen bij de gemeente van de woonplaats waar u officieel bent ingeschreven.

2. Wie kan dit opvragen ?

Het 'Bewijs van goed gedrag en zeden' valt onder de privacy-wetgeving. Het gaat hier zelfs over een bepaalde categorie van persoonsgegevens die nog sterker worden beschermd, met name gerechtelijke gegevens. Hierdoor kan alleen de persoon in kwestie dit attest aanvragen.

3. Tijdens het solliciteren

In de meeste gevallen wordt dit door de rekruteerder opgevraagd. Volgens de privacycommissie mag de rekruteerder enkel met de toestemming van de betrokken persoon kennis nemen van de inhoud van het uittrekstel zonder nota ervan te nemen of een vermelding terzake te bewaren.

Weet dus dat het voor de rekruteerder verboden is om dit te verwerken in zijn dossier. U mag dit attest aan hem of haar voorleggen ter inzage, maar ze mogen hier geen kopies of enige details van in bewaring houden.

Uitgezonderd: wanneer het beroep die de sollicitant zal uitoefenen onderworpen is aan een regelgeving op grond waarvan een blanco strafregister, vrij van bepaalde veroordelingen vereist is (bv. bewakingsagent, advocaat, …)